Advocaat - jurist

Verschil tussen een advocaat en jurist

april 24, 2017

by — Posted in Advocatuur

Een advocaat is een jurist, maar een jurist is niet per definitie een advocaat. Wij leggen graag het verschil tussen een advocaat en jurist aan u uit. Om advocaat te kunnen worden moet men allereerst de opleiding rechtsgeleerdheid met succes afronden. Na de be√ędiging als advocaat in een rechtbank, volgt een soort proefperiode van drie jaar waarin onder begeleiding van een gevestigde advocaat ervaring wordt opgedaan met het vak. In deze periode worden ook cursussen gevolgd die door de Orde van Advocaten zijn voorgeschreven. Pas na een goede beoordeling door zijn of haar meerderen, kan de beginnend advocaat zich op zelfstandige beroepsuitoefening gaan richten. Dit traject is een belangrijk verschil tussen een advocaat en jurist. Lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Advocaten is een verplichting voor professionele strafpleiters. Deze organisatie is bevoegd om regels op te stellen en haar leden te berispen of in het ergste geval uit het ambt te zetten.

AdvocatuurMaar wat is exact het verschil tussen een advocaat en jurist? Een advocaat staat mensen bij tijdens een rechtszaak of geschil. De term jurist is van toepassing op iedereen die Rechten gestudeerd heeft en kennis bezit over wetgeving op diverse vlakken. Het verschil tussen een advocaat en jurist is dat de laatste veelal een adviserende rol vervult. Ze zijn bijvoorbeeld werkzaam als expert arbeidsrecht, bedrijfsjurist, gerechtsdeurwaarder, rechter of notaris. In tegenstelling tot advocaat, is jurist geen beschermde titel. Er bestaan wel overkoepelende verenigingen die gedragsregels voorschrijven en handhaven. Er bestaan belangenverenigingen waar veel verstandige juristen zich bij aansluiten. Een daarvan is de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Het verschil tussen een advocaat en jurist is wat dat betreft niet in alle opzichten even groot. Het lidmaatschap van een dergelijke vereniging is echter geen verplichting. Houd het verschil tussen een advocaat en jurist in de gaten, zodat u de meest bruikbare belangenbehartiger uitkiest.

Kies vandaag voor de beste advocaat in Enschede!