Key performance indicators

5 voorbeelden van KPI’s

juni 12, 2017

by — Posted in Management

KPi’s, Key Performance Indicators, zijn middelen om de prestaties van uw bedrijf te monitoren. Ze kunnen meten of de prestaties van uw bedrijf op één lijn liggen met de doelstellingen. Zo niet, dan kunt u aan de hand van gevisualiseerde KPI’s zien waar de bottleneck zit. Waar moet u inzetten om prestaties te verbeteren. Wat gaat goed en wat gaat niet goed? En zet u in zoveel mogelijk gebruik maken van wat goed gaat of juist op het verbeteren van wat niet goed gaat. Of op een combinatie van beiden?

Kiezen van de juiste KPI’s

KPI voorbeeldenU zult wel begrijpen, dat waar KPI’s zo belangrijk zijn voor de prestatieontwikkeling van uw bedrijf, het kiezen van de juiste KPI’s zeer nauw luistert.

De grondslag van een KPI ligt altijd in de doelstelling die gemonitord moet worden. Is de doelstelling van uw bedrijf dat de klantgerichtheid heel groot wordt, dan heeft het geen zin om als KPI de verkoopcijfers te kiezen. Natuurlijk zeggen die wel iets over de tevredenheid van de klanten, maar ze zullen ook te maken hebben met de prijs en het aanbod van uw concurrentie. Een zuivere indicator voor klanttevredenheid zijn ze niet.

Wat dan wel een indicatie zou geven zijn bijvoorbeeld de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken. Resultaten waarin klanten aangeven wat ze graag verbeterd willen zien, en wat hen blij maakt bij uw organisatie.

Andere voorbeelden van KPI’s

Een ander voorbeeld van een doelstelling kan zijn de motivatie van uw medewerkers te vergroten. Een bedrijf waarin veel mis gaat in de productie, en hoge cijfers aan faalkosten en ziekteverzuim heeft, zou daar op in kunnen zetten. Die faalkosten en het ziekteverzuim zijn dan KPI’s die er toe doen.

Als juist de omzet verbeterd moet worden, of in ieder geval niet moet dalen kunt u zich in het kiezen van de KPI’s juist wel richten  op cijfers, zoals het gemiddeld bonbedrag. Let dan wel op dat de omzet van meerdere factoren afhangt, en dat u voor een goed beeld strategische KPI’s moet kiezen die een beeld geven van al deze factoren.

Laat u adviseren

Om goed in te zetten op het verbeteren van de prestaties van uw bedrijf is het belangrijk de concrete doelstellingen een de daarmee samenhangende KPI’s goed te kiezen en te implementeren in een integrale aanpak van uw performance management. Laat u daarom raden door een bedrijf dat hier veel ervaring mee heeft en een duidelijke visie. Zoals IPM Partners.

Key Performance Indicator via IPM Partners